C/Santa Maria 7
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 633 297 090
660 554 831
 www.n-amaticsystems.com
 info@n-amaticsystems.com

N-AMATICSYSTEMS

Empresa especialitzada a dissenyar i implementar sistemes de tractaments d’efluents de la indústria agroalimentària com: purins, bodegues de vi, molins d’oli…

Dissenyem i treballem amb tallers per fabricar els nostres compactadors-separadors. Separem fins a 240 micres.

Dissenyem i fabriquem màquines d’Ozó que utilitzem per desinfectar els efluents, aigües de pous, aire. Amb segell de biocida, registrat a l’institut de toxicologia.

Estem treballant amb granges de garrins per desinfectar les aigües de pous, evitar diarrees als garrins, disminuir la quantitat d’antibiòtics i millorar el benestar animal.

Descripció del producte o servei

Els nostres sistemes de tractaments d’efluents, s’adeqüen al client, fent unes proves inicials en el laboratori amb l’efluent del client, seguidament el client pot analitzar el resultat i comprovar que compleix les necessitats que té. Es fa un pressupost específic per cada client, duent a terme un projecte claus en mà.

Les nostres màquines d’ozó, que segueixen les normatives actuals de seguretat i funcionament, permeten augmentar la qualitat de les aigües, desinfectar l’aire. Ozó és un gran desinfectant, però pot ser perillós per la salut dels humans, animals, etc. si no s’utilitza complint les normatives de concentració per cada ús.

 

Video Presentació