Carrer de la innovació 2
08225 - Terrassa
Barcelona

 93 788 23 00
 www.leitat.org
 leitat@leitat.org

LEITAT

Gestionem tecnologies per a transformar reptes tecnològics enlaire valor Social, Mediambiental, Econòmic i Industrial. Des de la fortalesa de la nostra experiència (1906) i juntament amb empreses i Entitats, estem col·laborant amb més de 48 països i desenvolupant més de 270 projectes, unint esforços per a investigar i obrir-nos més a un mercat globalitzat i competitiu amb Creativitat, Innovació i Aprenentatge.

Actuem com a vehicle cohesionador entre el mercat i la recerca, amb la flexibilitat i agilitat que requereixen els nostres clients, adaptant-nos al mercat i estimulant canvis per a:

Potenciar l´emprenedoria tecnològica Donar suport al open innovation amb grans empreses i pimes Liderar projectes promocionats i iniciatives singulars Afermar la col·laboració internacional com a valor del networking tecnològic