Pere Jacas 29
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 654248909
603836432
 www.visto-bueno.es
 grupovisto@grupovisto.co...

GRUPO VISTO, S.L

Després de diversos anys d’experiència, hem perfilat un negoci dissenyat per donar cobertura a les necessitats existents en el sector serveis en qualsevol àmbit, tant local com internacional. Som professionals de diferents àrees del món de l’empresa; gestors en definitiva de les necessitats no cobertes en moments puntuals per al públic en particular i per a l’empresa en general. Pretenem posar-nos al servei de mercat per beneficiar tant al client com als promotors d´aquest. Tenim una àmplia experiència en gestió de grups de treball; en gestió de diferents àrees econòmiques de l’empresa i gestió de les empreses a les quals s’ha pertangut des d´un punt de vista empresarial. Veient el tot d´aquestes, no la part pel tot. El passat professional són més de vint anys d’experiència per als components d´aquest projecte. Així com una formació adequada i actualitzada, tant en estudis superiors com en actualitzacions constants. Com a punts forts l’oferiment de solucions a quants clients demanin d´una resposta ràpida i eficaç, a qualsevol servei o producte que necessitin. Amb la màxima serietat. En la maduresa de la responsabilitat, amb els anys precisos i perfectes per saber on i quan per resoldre qualsevol demanda.

Promocions