FUNDACIÓ PRIVADA SANT ANTONI ABAT

La Fundació Privada Sant Antoni Abat és una Institució privada i consta inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 80. Tot i que la Fundació es va crear l’any 1913, és hereva de la història de l’hospital, que prové del segle XIV.

La fundació és una institució sense ànim de lucre que té com a finalitat fundacional “el desplegament i la prestació d’atenció sanitària i social en l’àmbit de Vilanova i la Geltrú i la seva àrea d’influència”.

Vol ser una institució:

  • Referent en les àrees socials, sanitàries, docents, culturals.
  • Promotora de benestar en els col·lectius més desfavorits, i de progrés sostenible.
  • Compromesa envers la ciutadania.
  • Sostenible econòmicament per reinvertir a la societat.

Descripció del producte o servei

Què fem?

  • Protecció social: Servei de tutela per a persones incapacitades o amb capacitats limitades, amb l’objectiu de protegir els seus béns personals i patrimonials.
  • Ajut a persones en risc d’exclusió: Habitatges d’acollida i atenció individualitzada per a: persones que acaben de recuperar la llibertat, persones sense sostre o amb sospita d’haver estat maltractades, i persones joves en risc d’exclusió social.
  • Recerca i ensenyament: Espai Multisensorial per a l’estimulació dels sentits a persones amb malalties com Alzheimer, Parkinson i fibromiàlgia. Premis Lalo als millors Treballs de Recerca de Batxillerat de Vilanova i la Geltrú.
  • Patrimoni i cultura: Manteniment i estudi sobre els usos futurs de l’església dels Josepets (Bé Cultural d’Interès Local) de Vilanova i la Geltrú. Projecte de comunitat d’habitatge col·laboratiu (cohousing)
  • Voluntariat: Voluntariat de l’Hospital Sant Antoni Abat. Participació en el programa de voluntariat de 4t d’ESO. Voluntariat penitenciari i per a persones alliberades (Projecte VIA). Voluntariat professional pro bono (per interès públic).
  • Atenció a la diversitat: Col·laboració amb diversos projectes que tenen com a finalitat la inserció o la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional. Servei Tres Tombs (transport social).

Video Presentació

Promocions