Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 +34938115164
 casaempara.cat
 casaempara@casaempara.ca...

FUNDACIÓ CASA D’EMPARA

La CASA D’EMPARA fou creada l’any 1875 per Na MAGDALENA MIRO I ALEGRET DE LLANUSA, per acollir avis i orfes desvalguts com a entitat de caràcter fundacional.

Respecte al funcionament del centre, Na Magdalena de Miró va deixar escrit i notificat a través dels seus marmessors, que escollia la Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül per encarregar-se de l’acolliment dels avis i l’ensenyament dels nens. El 4 de desembre de 1909, la Institució fou declarada per Reial Ordre de Beneficència Particular.

La Companyia de les Filles de la Caritat , que durant molts anys varen encarregar-se de vetllar pels interessos de la Fundació, varen deixar la casa el 27 de febrer de 2019.

La Institució segueix estant regida per una Junta de Patronat

La Casa d’Empara és un punt de referència per als ciutadans de la Vila. Ha estat sempre apreciada i considerada com a ”cosa pròpia”. Molts vilanovins han passat en ella els seus últims dies. La Junta de patrons ha tingut molta cura en que aquesta Institució sigui un lloc de pas obligat en els gran aconteixements de la Vila, com ara les festes de Carnaval, els Tres Tombs, el concert amable de la Festa Major, etc..

Descripció del producte o servei

La missió de la Fundació Casa d’Empara la porta a prestar serveis d’acolliment a gent gran i tenir-ne cura integral (física, psíquica, funcional, social, espiritual…) i integrada per mitjà d’una atenció centrada en la persona, de qualitat i orientada de forma preferent als més necessitats.

Aquesta missió es desenvolupa per mitjà de:

  • Una residència per a gent gran amb capacitat de 78 places ubicada a la Rambla Josep Tomàs Ventosa, 20
  • Un centre de dia per a gent gran amb capacitat per a 19 places amb entrada independent pel Carrer Tetuan.
  • Un servei d’atenció en domicili gestionat per Empara Serveis Assistencials S.L. (societat vinculada a la Fundació)
  • Uns pisos amb serveis per a gent gran que vulguin mantenir la seva independència al Carrer Llibertat, 20 (actualment en construcció)

… i altres projectes en curs que ens condueixen a la nostra visió: ser entitat de referència en l’acolliment i cura de la gent gran en totes les fases del procés de l’envelliment, des de l’autonomia fins al final de vida.