CENTRE D’ESTUDIS SANTA EULALIA

Centre referent en l’àmbit de la formació, degut a la qualitat i l’aprofitament de les classes.

Som més que una activitat complementaria als estudis.

Realitzem un seguiment de cada alumne de forma individual i personalitzada, amb l’objectiu de profunditzar, enriquir i establir unes pautes per la millora del seu progrés formatiu.

Comptem amb un equip de docents qualificats i experimentats per entendre les necessitats dels alumnes, destacats per les altes capacitats pedagògiques i dedicats a l’acompanyament acadèmic en el procés d’aprenentatge.

Descripció del producte o servei

Oferim un ampli ventall en l’àmbit de la formació:

  • Classes de reforç escolar de primària, ESO i Batxillerat.
  • Preparació a les proves d’accés a grau mitjà, grau superior i universitat.
  • Selectivitat, PAU + 25, PAU + 45 i PCE (accés a la universitat per alumnes internacionals).
  • Idiomes: anglès, francès, català, català per nouvinguts, castellà, castellà per nouvinguts. Preparació de proves oficials d’idiomes.
  • Informàtica i mecanografia.

Els nostres serveis es realitzen utilitzant diferent metodologies, de manera online i presencial.

 

Promocions