Av. Francesc Macià 125
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 930060682
 bio.si.vng@gmail.com

BIO SI

BOTIGA A GRANEL D’ARTICLES DE NETEJA DE LA LLAR, SABONS I PERFUMS SENSE ENVÀS (ZERO WASTE) O ENVÀS RECICLAT I PRODUCTES D’ÚS DIARI SENSE PLÀSTIC NI COMPONENTS NO RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT. La filosofía de BIO SI va més enllà de prendre consciència, és una actitud en la que creiem, practiquem i que està canviant el món. Aspirem a posar un granet de sorra per a deixar un planeta més net, amb menys plàstic i a ser consumidors responsables de matèries primeres i envasos.

El moviment Residu Zero o Zero Waste està dins del concepte d’Economia Circular y consisteix en no generar residus. En aquest context, entenem com a residu els envasos que perden utilitat un cop han complert amb la seva missió de contenir producte i del que el seu propietari té intenció de desfer-se’n.

Aquells que després d’un únic us acaba en abocadors, incineradores, en el mar o en qualsevol lloc que no rebi un tractament adequat per a ser reciclat.

Cada cop són més el nombre de persones amb consciència i implicació que viu en el seu dia a dia aplicant les “tres erres”: Reduir, Reciclar y Reutilitzar. Una quarta es Rebutjar, així també refusem utilitzar bosses o nous envasos amb cada nou producte en la mida del possible.

COMPROMÍS DE BIO SÍ AMB EL MEDI AMBIENT I EL CONSUM RESPONSABLE Els productes que subministrats tenen característiques de diferenciació i valor afegit que en termes relacionats amb el medi ambient enumerem així:

No comercialitzarem amb productesenels quals les matèries primeres, que encara que estiguin permese,, plantegin dubtes socials sobre els seus possibles efectes perjudicials a llarg termini. Posarem a la vendaproductes que continguin matèries primeres naturals fins on el principi de racionalitat, sentit de l’ús i compromís ambiental ens ho permeti. Cercarem productes que no siguin derivats minerals obtinguts a partir de la destil.lació fraccionada de hidrocarburs ni derivats d’origen animal. (Cap empresa pot testar en animals donat que és una pràctica prohibida pel reglament europeu) .

Promocions