Plaça de la Vila, 8
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 www.vilanova.catciutat_v...
 tencio@vilanova.cat

AGENCIA LOCAL DE L’ENERGIA

Ens municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú que té per objectiu promoure les energies renovables i l’estalvi energètic entre la mateixa administració local i la ciutadania.

 

Els principals objectius de l’Agència són el següents:

· Impulsar actuacions innovadores que fomentin la utilització d’energies renovables locals i l’augment de l’eficiència energètica per tal de motivar la societat envers la sostenibilitat energètica.

· Portar a terme realitzacions exemplars d´aprofitament de recursos locals i d’augment de l’eficiència energètica en cadascun dels principals sectors de la ciutat, per tal d’obrir el camí a les actuacions derivades que es puguin realitzar posteriorment en cada sector, seguint el model desenvolupat per l’Agència.

·Oferir informació, suport tècnic i assessorament en la gestió, a aquells sectors municipals que ho requereixin pel seu treball en matèria energètica.

·Promoure el paper actiu de la ciutadania envers un nou model energètic basat en un millor coneixement dels serveis energètics, l’accés a elements d’eficiència energètica i la pràctica conscient de l’estalvi energètic.

·Informar i assessorar en matèria energètica als ciutadans, als col·lectius, a les empreses i a les institucions que ho requereixin.

Descripció del producte o servei

Video Presentació