Av. Cubelles 88, 2n
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 93 810 07 22
 www.nodegarraf.cat
 agenciadesenvolupament@n...

AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL GARRAF

Consorci públic per promoure i dinamitzar el Teixit empresarial, el Turisme i patrimoni natural a nivell comarcal.

NODE Garraf, Agència de Desenvolupament, és l’eina executiva per dur a terme les estratègies compartides que han de permetre millorar l’actual situació econòmica en tot allò que signifiqui defensa del territori, aportació de recursos i fer atractiva la comarca del Garraf per totes aquelles activitats empresarials que generin ocupació i riquesa. Entre els principals objectius es troben:

  • La generació d’activitat econòmica.
  • La creació d’ocupació.
  • Fer visibles els actius i avantatges de la comarca.
  • Afavorir la continuïtat de l’activitat empresarial.
  • La captació d’inversions i nous recursos.