08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

Projecte Medgaims. Presentació: The Agency of Secrets

Data activitat: Nov. 14 12:00 h | Finalitza: Nov. 14 13:00 h

Presentació del projecte MEDGaimes.

Espai Speakers Corner, plaça de la Vila

 

 

MedGaims té com a objectiu fer recerca i testejar com fer més atractives les destinacions turístiques i millorar les experiències dels seus visitants utilitzant la gamificació i el joc com les eines per fer-ho possible. Els països associats hauran de treballar conjuntament sobre quines tipologies de joc, quins dissenys han de tenir i com conjugar aquests jocs adaptant-los a uns contextos territorials i culturals diversos. Un cop modelades aquestes estratègies comunes es promourà el disseny de jocs que promoguin destinacions turístiques especifiques i es mesurarà la seva eficàcia posant-los a prova.

MedGAIMS es mou entre dos mons: els jocs i el turisme. El projecte té com objectius estratègics revolucionar l’experiència turística a través d’aplicacions físiques i virtuals, augmentar els fluxos turístics cap a unes destinacions particulars i crear llocs de treball i iniciatives per empresaris de la gamificació. Per tant, el desenvolupament dels jocs no es fa només per diversió sinó que té una orientació estratègica de desenvolupament turística i de promoció de la ciutat.