lautoconsum-fotovoltaic-es-la-solucio-a-lincrement-del-preu-de-lelectricitat

Rambla de la Pau, 44
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 938 140 000
 mediamb@vilanova.cat
 www.vilanova.catdirector...

L’autoconsum fotovoltaic és la solució a l’increment del preu de l’electricitat?

Data activitat: Nov. 12 18:30 h | Finalitza: Nov. 12 19:30 h

Miren Olarieta Domingo, Cap d’Obra TFM (Comsa Service) ens explicarà com l’autoconsum pot ser una bona opció per a l’eficiència energètica.

En els darrers mesos hem tingut un increment important del preu de l’electricitat amb aquesta xerrada explicarem si l’autoconsum pot ser una solució davant aquesta problemàtica.

La xerrada digital s’adreça a la ciutadania amb l’objectiu de conèixer una mica més sobre l’energia fotovoltaica ja sigui per edificis unifamiliars o plurifamiliars. Coneixerem costos d’implementació d’aquesta energia, estalvis generats i aquells aspectes més importants d’aquesta tecnologia.

Aquesta ponència s’emmarca en la Setmana Europea de l’Energia Sostenible .