consum-responsable-2

Plaça de la Vila, 8
08800 - Vilanova i la Geltrú
Barcelona

 938 140 000
 www.vilanova.catajuntame...

Consum responsable

Data activitat: Nov. 6 | Finalitza: Nov. 15

L’Economia Social i Solidària (ESS) propugna un sistema econòmic al servei de les persones, respectuós amb el medi ambient, arrelat al territori, compromès amb la comunitat i fonamentat en els valors de la participació, l’equitat, la inclusió i la solidaritat.

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú està treballant en la confecció d’un mapa de la ciutat que identifiqui totes aquelles iniciatives econòmiques que incideixin de manera positiva en les persones, la comunitat i el medi ambient.

El consum responsable es pot definir com la satisfacció de les nostres necessitats d’una manera conscient i compromesa, a través de la tria de productes, serveis i canals de comercialització que incideixin de manera positiva en les persones, la comunitat i el medi ambient.

Si coneixeu alguna iniciativa o en formeu part d’alguna, feu-nos-ho saber a través d’aquest breu qüestionari