canal-obert

C/ de la innovació 2
08225 - Terrassa
Barcelona

 93 788 23 00
 www.leitat.org

CANAL OBERT

Data activitat: Nov. 12 10:00 h | Finalitza: Nov. 12 21:00 h

Durant tot el dia canal obert d’assessorament i consulta amb Sergi Artigas del Centre tecnològic LEITAT per dubtes sobre tecnologia i innovació, especialment sobre noves ocupacions en el sector tecnòlogic i sobre ús de la tecnologia.